De stolte stridsbrødres profiler. Klik på et givet kort for en udførlig biografi og liste af heroiske bedrigter.

De nuværende profiler er blot kladder. Hofmystikeren foreslår et decideret Forræderikonvent, hvor BB&B’s scorings- og erfaringssystem kan indarbejdes kortprofilerne. Derudover vil Hofmystikeren anmode alle Stridbrødre om at indsende biografier om dem selv, som må være mere eller mindre sandfærdige, og som kan danne udgangspunkt for de enkelte Stridsbrødres profiler.


Ældsterådet

 

Jonas


Stanislav


Heinze


Broderskabet