How to choose a deck-building game?

Jeg brugte en del af min weekend på at  omorganisere mit ludotek. I ved, som alle almindelige danskere jo gør engang imellem. Denne gang var formålet ikke at alfabetisere dem eller ordne dem tematisk; nej desværre var formålet at finde den mest

Hofmystikerens syn på solitaire brætspil

Rentemeisteren stillede et spørgsmål til undertegnedes oplevelser med brætspil, der er “solitaire-by-design”. Her kommer et par tanker om emnet. Jeg ejer tre brætspil, der er designet udelukkende som en solo oplevelse: Peloponnesian War, Field Commander: Napoleon og Hornet Leader: Carrier Air Operations. Nedenfor følger en

Variabel Geometri – et nyt eventsystem

Stridsbrødrene Mejling og Stanchev har udarbejdet en snedig “variabel geometri” tilgang til brug for fremtidige BB&B faste begivenheder, idet vi vil undgå endnu en fejlslagen operation på baggrund af for få frivillige. Derved er begivenheden formateret som en dynamisk geometrisk figur, der har