Variabel Geometri – et nyt eventsystem

Stridsbrødrene Mejling og Stanchev har udarbejdet en snedig “variabel geometri” tilgang til brug for fremtidige BB&B faste begivenheder, idet vi vil undgå endnu en fejlslagen operation på baggrund af for få frivillige. Derved er begivenheden formateret som en dynamisk geometrisk figur, der har sit udgangspunkt som en simpel linje mellem to punkter, og som bliver en stadig større polygon jo flere stridsbrødre, der melder sig til. Modellen i sin specifikke form kan eksemplificeres som følger:

  • Bliver vi to: A&A – Battle of the Bulge
  • Bliver vi tre: A&A – D-Day
  • Bliver vi fire: A&A – 1940: Pacific
  • Bliver vi fem: A&A – A&A 1942
  • Bliver vi seks: A&A – 1940: Europe
  • Bliver vi syv: A&A – 1940: Global

Det er naturligvis klart, at ovenstående kombination af Axis & Allies spil kan erstattes af andre permutationer, hvor hver spillertalkonfiguration matches af et passende spil. Derved sikrer vi, at alle vores faste begivenheder bliver til noget – og at vi altså ikke er afhængige af at være syv spillere (og har 10 timer til rådighed) for at få dem kørt af stablen.

Til dette formål er Biblioteket naturligvis en uvurderlig ressource, idet den kan tjene som inspiration til den specifikke konfiguration af den variable geometri for et givent spilarrangement.