Punting the Punic Cunts – BB&B vs. BB&K

Punting the Punic Cunts – BB&B vs. BB&K

posted in: Kampreferat | 0

I broderskabets bibliotek findes meget viden, en del vigtig viden og mindre mængder af ligegyldig info. Mange stridsbrødre regner analerne fra de Puniske krige (for de indviede, bedre kendt som Kalahakrigene da den reelle strid som bekendt stod mellem de indflydelsesrige stridsbrødre af BB&B i Rom og de, lige så indflydelsesrige, brødre af broderskabet Betrayal, Beer og Kalaha. Striden afstedkom i øvrigt bandlysningen af Kalaha fra BB&B omkring 220 f.vt.), for at høre blandt skrifterne der tilbyder vigtig viden.

Blandt analerne, findes afskrift af de breve med kampreferater som Fernet Regulus (der er blandt stridsbrødre nok bedre er kendt som den 4. Ceremonimester i broderskabets historie) sendte til sin mentor og daværende Ceremonimester, Fisting Scipio, under den anden puniske krig ifm. input til udviklingen af et figurbrætspil. Fernet Regulus, der som Ceremonimester som bekendt var toneangivende i sin afvisning af de lettere homoerotiske ritualer Fisting Scipio havde foreslået kort inden sin mystiske død, var tilmed ret ferm i paint.skriftruller og derfor er især de velbevarede visuelle fremstillinger af slaget ved Bagradas. Han var forud for sin tid på mange måde og startede sine breve in medias res.

Stilheden på slagmarken blev brudt da den venstre Karthaginske fløj, under Hamilcars ledelse, rykkede hastigt frem mod min højre.  Jeg gav signal til at mine auxilla på højre flanke skulle rykke frem til kastespydsafstand på hver side af mine fremskudte græske peltaster, som modsvar.  Den beredne del af den Karthaginske fløj, lod snart deres kastespyd regne ned over mine græske lejetropper, der til gengæld hurtigt lod spyd flyve den anden vej. Det første blod plettede jorden ved Bagradas.

Træfningen på højre flanke var dog ikke dermed ovre. De lette Karthaginske tropper tog igen initiativet, da den beredne del bestående af numidere masserede sig mod det lette Italienske kavaleri. Det blev hurtigt slået fast hvad forskellen på en romersk mand og en italiensk mand er, da træfningen hurtigt forvandlede det italienske kavaleri til en enhed i kaos. Numiderne havde klogt afskåret dem vejen tilbage mod vores linjer og derfor var der kun rester af Italiernene tilbage, da kastespyddende fra mine støttetropper på højre flanke kunne række dem og tvinge numiderne til at ride mod egne linjer igen.

På den højre Karthaginske fløg, under Hasdrubals kommando, forsøgte de sig med samme manøvre som de havde indledt slaget med på den anden flanke. Denne gang, rykkede de dog tættere på vores linjer og mine græske peltaster på venstre flanke og et kontingent af numidisk kavaleri blev næsten udslettet af den langvarige udveskling af kastespyd.  Resultatet blev at størstedelen af de fremrykkede Karthaginske tropper blev tvunget tilbage mod egne linjer.

Som forventet, var den lette Karthaginske skærm ikke færdig med deres evindelige chikanering af vores linjer. Under udnyttelse af den mobilitet numiderne er kendt for, formåede Karthaginerne på begge fløje at udsætte mine lette græske tropper for store mængder kasteskyts, hvilket på venstre fløj betød udslettelsen af en enhed af græske peltaster, og samtidig at konsolidere deres linje på slagmarken. Jeg konsoliderede mit center og sendte min skærm frem.

Igen udveksledes der kasteskyts mellem vores skærme på højre flanke, men denne gang besluttede jeg mig for at indsætte det romerske kavaleri der straks jog numiderne på flugt.

Både Xanthippus og jeg sandede nu, at slaget snart måtte bevæge sig mod de egentlige træfninger mellem hovedstyrkerne og både Hamilcar og Hasdrubal tog personligt styringen over fløjene overfor os. Alt imens kommanderede jeg konsolideringen af mine styrke med indledningsvist fokus på den højre flanke.

Et pludseligt udfald fra Hamilcars fløj, forstyrrede dog konsolideringen og under kasteskpydsregn trak jeg de fremskudte dele af min højre flanke tilbage i et forsøg på at trække Karthaginernes fløj frem og forstyrre Karthaginernes formation. Hamilcar viste sig dog for klog. Imens bevægede min hovedstyrke sig fremad, med det formål at tvinge Karthaginerne til kamp.

Imens hele min linje rykkedes frem, faldt numiderne tilbage mod den Karthaginske hovedstyrke og afstanden til det Karthaginske center med krigselefanter i front, blev mindre og mindre.

Den Karthaginske højre fløj blev rystet, da gudernes held tilsmilede os og Hasdrubal faldt til et tilfældigt kastespyd. Alt imens de to hovedstyrker nærmede sig hinanden, spredtes nyheden om Hasdrubals død.

I næste nu, stormede Xanthippus elefanter fremad. Et samlet kavaleriangreb fra Karthaginerne var sat ind. Det var nu romersk mod og stålsathed skulle sættes på prøve overfor elefanter, sorte numider og punisk list. På højre fløj, endte stormen med at Hamilcar og hans Karthaginere blev slået tilbage med kraftige tab på begge sider. Kohorten af principes ved min side, blev løbet over ende af en enhed af krigselefanter. Da de forsøgte at flygte blev de trampet ned og elefanterne smadrede snart ind i min livvagt, der hurtigt svandt ind under elefanternes fødder og deres rytteres pile og spyd. Jeg samlede mine nærmeste mænd og, med tillid til romersk mod, indledte jeg et modangreb. Trods massive tab, fældede vi de elefanter der kom imod os. Imens dette stod på udkæmpede min søn et lignende slag mod en enhed elefanter, der dog ikke forårsagede samme destruktion og som også blev udslettet.

Efter at have taget imod den Karthaginske storm, indledte vi straks modangrebet der skulle komme. På både venstre og højre fløj vandt det romerske kavaleri sejre med udslettelsen af begge de resterende enheder af tungere Karthaginsk kavaleri. I centeret nedkæmpede vi de sidste elefanter.

Det Karthaginske modsvar var impotent, med deres Hasdrubal død, deres krigselefanter nedkæmpet og størstedelen af deres kavaleri ligeså, var de rystede. Alt imens, konsoliderede jeg min venstre flanke. Trods de massive tab de havde lidt, udviste det romerske kavaleri på højre flanke endnu engang et umenneskeligt mod da de alene stormede frem mod den Karthaginske fløj for tredje gang. Det betød desværre deres død, men Hamilcar mistede var såret og hans fløj var i kaos.

Hamilcar flygtede mod den Karthaginske hovedstyrke, men jeg pressede min højre flanke fremad og efter en enkelt træfning mere viste Karthaginerne endeligt deres sande ansigt. Xanthippus og resterne af hans hær flygtede og efterlod en ting slået helt fast. Stormesteren er ufejlbarlig!