Commands & Colors – Campaign Tournament

Commands & Colors – Campaign Tournament

posted in: Nyheder og Refleksioner | 0

Ærede Stridsbrødre,

Det er tid til en ny turnering i C&C: Ancients. Hofmystikeren har en ny idé, så vi kan prøve noget nyt!


Den Anden Puniske Krig som en holdturnering

Tanken er, at turneringen denne gang har form som en sammenhængende kampagne (Den Anden Puniske Krig), og at de enkelte Stridsbrødre inddeles i to hold, henholdsvis den Romerske Republik og Karthago.

Kort beskrevet er rammerne for turneringen som følger:

 • Antal deltagere: 8 (4 på hvert hold)
 • Antal slag i alt: 12
 • Antal runder: 3 (De første fire slag i kampagnen spilles i runde 1, de næste fire i runde 2 og de sidste fire i runde 3. De enkelte tvekampe inden for hver runde behøver ikke at blive spillet i rækkefølge; vi får blot det sædvanlige 1-måned-tidsrum)
 • Hver Stridsbroder spiller 1 slag hver runde (3 slag over hele turneringen)

Kampagnesystemet er det samme som det, Rentemeisteren og Hofmystikeren brugte, da de spillede deres episke Gallic Wars kampagne. Hvert scenarie i kampagnen spilles kun én gang. Det enkelte scenarie kan være meget skævt, hvad angår balance. Men der justeres for ubalancen i det endelige resultat ved at kompensere Karthago med 5 “bonusbannere” (udregnet på en sindrig metode, som kun Hofmystikeren kan redegøre for, men som kort sagt tager hensyn til, at Karthago – set over hele kampagnen – har flere scenarier med odds imod sig). Vinderholdet er det hold med flest sejrsbannere, når alle 12 slag er udkæmpet, og bonusbannere er tilføjet. Derved skal man, selv når oddsene er imod én, kæmpe så hårdt som muligt for at høste flest mulige sejrsbannere til sit hold.

Det endelige kampagneresultat kunne for eksempel ende med at se sådan ud:

Nedenfor følger skemaet for de mulige udfald af kampagnen, som findes ved at trække romernes samlede antal sejrsbannere fra Karthagos samlede antal sejrsbannere:


 

Fordele ved systemet

Nedenfor følger de fordele, jeg kan se ved at prøve dette nye turneringssystem:

 • Tidsforbruget er langt lavere (3 runder sammenlignet med 7 i det ordinære system)
 • Hver tvekamp består af kun ét slag (Mere spænding, mindre tidsforbrug)
 • Ubalance og dårligt held spiller en større rolle sammenlignet med systemet, hvor man spiller hvert scenarie to gange, men da der er tale om en holdturning, burde disse faktorer blive nogenlunde udlignet over hele kampagnen.
 • Vi får mulighed for at spille nogle af de latterligt lopsidede historiske scenarier (som aldrig ville gå i en ordinær turnering), men som ikke desto mindre er interessante at opleve (Lake Trasiminus anyone?).
 • Hvis konceptet er en succes, så har jeg allerede fem andre kampagner klar:
 1. Greco-Persian Wars Campaign (inkl. Marathon, Thermopylaea og Platea)
 2. Peloponnesian War Campaign (inkl. Mantinea, Delium og Sphacteria)
 3. Alexander The Great Campaign (inkl. Granicus, Isus og Gaugamela)
 4. Third Servile War Campaign (inkl. Mt Vesuvius, Silarus)
 5. Gallic Wars Campaign (inkl. Invasion of Britain, Gergovia, Sabis)

Udestående spørgsmål, jeg vil bede om input til:

Der er stadig et par facetter ved det nye koncept, som jeg ikke helt har på plads. Jeg vil bede jeres tanker om følgende:

Hvordan skal Stridsbrødrene inddeles på de to hold?

Der er flere potentielle muligheder:

 • Drafting, hvor de to turneringsvindere (Severvs og Stannis) vælger deres hold (Førstevælger vælger én, Andenvælger vælger 2, Førstevælger vælger 2, Andenvælger vælger 2, Førstevælger vælger 1).
 • Seeding, baseret på performance i de to overståede turneringer, så de to hold er så jævnbyrdige som muligt.
 • Fuld randomisering, hvor Stridsbrødre fordeles helt tilfældigt på de to hold
 • Andet? hører gerne

Hvordan skal de to hold vælge generaler til de enkelte slag i hver runde?

Igen ser jer flere potentielle muligheder:

 • War Council: Generalerne på hvert hold mødes inden hver runde igangsættes og drøfter og beslutter internt (og hemmeligt), hvem der bør tage hvert slag. Sætter man sin “bedste general” til det mest håbløse slag for at få mest ud af en dårlig situation? Har man Generaler, der er bedre til bestemte typer slag? Helt op til de enkelte hold. Begge hold offentliggør deres generaler til rundens 4 slag samtidigt.
 • Seeding: Spillerne matches i hver runde, så man møder modstandere af nogenlunde samme niveau (baseret på data fra de to første turneringer).
 • Randomiseret: Fuld randomisering af modstandere hver runde.
 • Randomiseret men sikre nye modstandere hver runde (siger sig selv)
 • Andet? hører gerne

Hører meget gerne jeres tanker helt generelt.