BB&B Ancient Warfare MMXIX – Turneringsregler

BB&B Ancient Warfare MMXIX – Turneringsregler

Vinteren er slut, og Broderskabet er endnu engang klar til at mønstre hærene til en turnering i oldtidskrigskundskab. Det er med andre ord tid til PRODITO, CERVESA ET LUDI TABULI TORNAMENTUM BELLO ANTIQUO MMXIX [sic], og nedenfor findes al nødvendig info, hvad angår Stridsbrødrenes ansvar, pointtildeling (nu mere nøjagtig end sidste år efter Senator Biarcvs’ kritik), Vassal-konventioner mm. Er der yderligere spørgsmål, så tag endelig fat i Hofmystikeren. Al yderligere kommunikation foregår i gruppen.

1 – Turneringsplan

Turneringen er opdelt i to faser: (1) en indledende ”Swiss style” gruppefase og (2) en efterfølgende ”double-elimination” knockout turnering.

1.2 – Indledende gruppefase

Gruppefasen består af fire runder (tempi). I hver runde inddeles alle Stridsbrødre i par, som hver udkæmper en kamp. En kamp består af to slag/omgange af det samme scenarie (man bytter side efter første slag). I hver runde tildeles hver Stridsbroder point efter følgende system:

 • Begge slag i en kamp vindes af én spiller = 3 point til sejrsherren og 0 point til taberen
 • De to spillere vinder ét slag hver = 2 point til den spiller med flest sejrsbannere over de to slag og 1 point til den spiller med færrest sejrsbannere over de to slag. Opnår begge spillere det samme antal sejrsbannere, får de 1,5 point hver
 • Den ene spiller giver op efter ét slag = 3 point til sejrsherren og 0 point til den opgivende spiller
 • Den ene spiller forsøger aktivt at sætte kampen op, mens den anden ikke svarer = 3 point til den, der søger kampen og 0 point til spilleren, der ikke svarer. Husk at indlede planlægning tidligt og at underrette Hofmystikeren om bestræbelserne
 • Ingen af spillerne tager kontakt til hinanden (eller til Hofmystikeren) = 0 point til hver
 • Ingen modstander i denne runde (pga. ulige antal spillere) = 3 point (en ”bye”) til den enlige spiller

Parringen af spillere foretages af turneringsarrangøren ud fra Swiss style-systemet. Til første runde trækkes der lod. Til de efterfølgende runder sker parringen ud fra to kriterier: (1) Forskellen i pointtal mellem de to spillere skal være mindst mulig, og (2) de to spillere må ikke allerede have mødt hinanden i en tidligere runde.

I gruppefasen rangeres stridsbrødrene efter deres samlede antal point. I tilfælde af pointlighed, rangeres spillerne efter den aggregerede pointsum hos de modstandere, de har mødt (”vis adversariorvm”). Således rangeres spilleren, som har mødt de sværeste modstandere, over en spiller, der har mødt forholdsvis lettere modstandere. Når man får 3 point fra en bye, tæller det som en sejr over en modstander med V.A. på nul.

Når de fire runder i gruppefasen er afsluttet, går de fire bedst placerede Stridsbrødre videre til knockout-rundens ”winners’ bracket”. De fire Stridsbrødre, som endte på en 5., 6., 7. eller 8. plads går videre til knockout-rundens ”losers’ bracket”. Stridsbrødre, som sluttede på en niende plads eller lavere, elimineres helt fra turneringen.


1.2 – Knockout-fase

Knockout-fasen følger et ”double elimination” format. Det er let at få overblik over fasens flow ved at se turneringsplanen (klik for større billede).

 

Parringen for knockout-rundens første fase (Tempvs V) sker på følgende vis: I ”winners’ bracket”: Gruppespillets nummer 1 møder nummer 4. Gruppespillets nummer 2 møder nummer 3. I ”losers’ bracket”: Gruppespillets nummer 5 møder nummer 8. Gruppespillets nummer 6 møder nummer 7.

Akkurat som i gruppespillet består hver kamp af to slag, som udkæmpes på det samme scenarie (hvor man bytter side). Kampens sejrsherre er den spiller, der opnår flest sejrsbannere over de to slag. Hvis begge spiller opnår samme antal sejrsbannere, skal de tælle antallet af blokke (en enhed består af 2-5 blokke, og en leder tæller som én blok), som de hver især har mistet over de to slag. Vinderen er den hærfører, som har mistet færrest blokke. Hvis resultatet stadig er uafgjort, er det den Stridsbroder, som opnåede den højeste placering i gruppespillet, der går videre.

En lille uddybelse af fasens ”double elimination” format: Hver af de fire Stridsbrødre, som starter fasen i ”losers’ bracket” har kun ”ét liv”. Når en af disse spillere taber en kamp, ryger vedkommende helt ud af turneringen. Hver af de fire Stridsbrødre, som starter fasen i ”winners’ bracket” har derimod ”to liv”. Når én af dem lider deres første nederlag, fortsætter de i turneringen indtil de lider deres andet nederlag. Den eneste undtagelse gælder den Stridsbroder, som starter i winners’ bracket og når frem til finalen (Lvdvs Vltimvs) uden et nederlag. I finalen kan der kun være én vinder, der får al hæderen, og ingen af spillerne har flere ”liv”, når den ultimative tvekamp findersted.


1.3 – Turneringens scenarier

Hvis deltagerne skulle have lyst til at forberede sig på de scenarier, der kommer senere i turneringen (fx i form af venskabskampe), kan links til alle scenarier findes nedenfor (de firkantede paranteser indikerer win percentage pr. dags dato).

 • Tempvs I – Sucro (Sertorius [50] vs Pompey [50])
 • Tempvs II – Mummius’ Defeat (Spartacus [55] vs Mummius [45])
 • Tempvs III – Gaugamela (Alexander [68] vs Darius [32])
 • Tempvs IV – Castulo (Hasdrubal [43] vs Scipio [57])
 • Tempvs V – Ilerda (Afranius [53] vs Caesar [47])
 • Tempvs VI – Megalopolis (Antipater [41] vs Agis III [59])
 • Tempvs VII – Thermopylae (Xerxes [45] vs Leonidas [55])
 • Tempvs VIII – Pydna (Perseus [50] vs Aemilius Paullus [50])
 • Tempvs IX – Beneventum (Pyrrhus [46] vs Decius & Sulpicius [54])

2 – Stridsbrødrenes ansvar

 

 • Planlæg afviklingen af kampene lige så snart en ny runde offentliggøres. Det er begge spilleres ansvar. Vi vil meget gerne undgå udsættelser af deadline.
 • Jf. artikel 10 af Broderskabets Kodeks, er det sejrsherren, der skriver historien. Vinderen af en kamp skal således lægge et referat af slaget/slagene op i turneringsgruppen, inkl. resultatet af slaget/slagene OG Vassal logfiler for slaget/slagene (se nedenfor om Vassal).
 • Efterlev reglerne efter bedste evne og sørg for god sportsånd. Slå op i reglerne, hvis der opstår tvivl. Kontakt Hofmystikeren, hvis I ikke kan finde svar.

3 – CCA-regler og reference sheets

Need to know:

Nice to know:

For nørderne:


4 – Vassal

Vassal er et open source brætspilsprogram, der gør det relativt let at spille Commands & Colors: Ancients, når man ikke har mulighed for spille spillet fysisk.

4.1 Installation af Vassal og CCA-modulet

Hent den seneste version af Vassal her.

Hent den seneste version af CCA-modulet her (senest opdateret den 3. marts 2019).

Load CCA-modulet i Vassal ved at vælge ”Open Module”.

Der er mere hjælp til brugen af VASSAL til CCA under “Help” —> C&C Ancients User’s Guide.


4.2 Brug af Vassal til CCA-spil

Vassal giver en virtuel repræsentation af CCA-brættet, -brikkerne, -kortene og -terningerne. Programmet er en ”sandkasse” og håndhæver ingen af brætspillets regler. Det er op til spillerne at gøre det.

Det er vigtigt at starte en ”logfil”, lige så snart begge spillere er forbundet på Vassal-serveren. Det er et vigtigt backup, hvis der skulle opstå serverproblemer, mens man spiller. Det gør det også muligt at uploade til turneringsgruppen, så andre kan se slagets gang. Derudover er det lettere at skrive kampreferat.

De to Stridsbrødre kan med fordel anvende Discord til at kommunikere i løbet af slaget.


4.3 Vassal-konventioner

Nedenstående retningslinjer er gode at have i baghovedet for at sikre, at man efterlever reglerne:

(1) The side determined to be moving first in the scenario will draw command cards first.

(2) To play a card, drag it from your hand window to the map board. Wait for your opponent to place the card on the discard pile, allowing him time to read the card and ensure that both players are still connected to the server. When playing Epic scenarios, discard opponent’s last play (unless playing Counter Attack for a particular section/Army Card, in which case place it beside the card to be countered) and reposition any used initiative dice, then place cards on the designated space for the corresponding section. If any initiative rolls are to be made, place the initiative die for that section into the designated space in lieu of a card.

(3) Issue orders to all units being ordered prior to making any movements. Units which are ordered but not moving should be highlighted before the battle phase of your turn by right-clicking the unit and selecting “Order Unit” from the pop-up menu. The same process will remove the highlight from a unit, if necessary.

(4) When moving units multiple hexes, make sure to move them a single hex at a time to generate an accurate movement trail.

(5) Until the first battle roll of the turn has been rolled, orders and movements may be altered. However, if this becomes abusive or ritualistic and reasonably interferes with any player’s enjoyment of the game, a more rigorous turn phase enforcement may be adopted in the future.

(6) To battle, right click the attacking unit and select “Attack Marker” from the menu to place a yellow attack marker on the attacking unit, and then right click the target unit and select “Target Marker” to place a red target marker on that unit. Once the markers are placed, the attacker should notify his opponent of the number of battle dice to be rolled in the chat window (by typing “3d” for a 3 battle dice attack, for example). The defender will then confirm the attacker’s note (with a “y” for yes, or similar) or will make a First Strike play if possible. Of course, if the attacker has entered what the defender believes to be an incorrect number of dice, he should instead advise his opponent of this. Once the attack is resolved, the attack marker should be converted to a “Battled” (blue) marker via the right-click menu. The target marker should be either deleted or dragged to the next target unit. To avoid confusion, there should never be more than one yellow attacker marker and one red target marker on the board. Until the announced battle roll has been rolled, decisions about the battle may be altered (e.g. changing targets, or decided against the battle, etc.). However, if this becomes abusive or ritualistic and reasonably interferes with any player’s enjoyment of the game, a “once announced, set in stone” enforcement may be adopted in the future.

(7) If you roll too many battle dice, simply use the results of the correct number of dice, counting from left to right, from the roll already made and ignore the excess results. If too few are rolled, simply roll the remaining dice necessary to make the total amount rolled correct.

(8) After your combat phase is complete, draw command card(s). If playing Epic scenarios, please announce your Command number after your draw. Push the “Clear” button to delete the combat markers from the board and to remove all the highlights and movement trails from the units on the board. This ends your turn and signals your opponent that it is his turn.

(9) When returning to a game after losing connection with the Vassal server, the player who returns should synchronize to the player who remained connected and has an uninterrupted logfile.


5 – Præmie

Den vigtigste præmie, man som Stridsbroder opnår for at vinde turneringen er naturligvis evindelig hæder. Men fra og med MMXIX-udgaven vil der nu også være en vandrepokal i form af en ægte legionsørn i pin-form.


6. Træningskamp

Hofmystikeren kan på det kraftigste anbefale, at man inden turneringen tager en venskabs/træningskamp mod en anden Stridsbroder, hvor man anvender Broderskabets eget slag, “Da Celeborn krydsede Rbvicon“.