Axis and Allies: D-Day

posted in: Spil | 0

“You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave Allies and brothers-in-arms on other Fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and…” Ryan kastede op i sin hjelm. Brevet fra Eisenhower hjalp ikke det mindste på hans søsyge. Gad vide om Eisenhower havde overvejet, hvor søsyg man kunne blive ombord på et landingsfartøj på vej over den engelske kanal? Ryan slog tanken hen. Der var nok ikke hverdagsproblemer som søsyge, som de høje herrer overvejede, når de stod samlet to, tre, fire, fem mennesker omkring deres store kort. Nej, de rykkede jo bare rundt på hele bataljoner, som var de legetøjsbrikker. Tænk om de overhovedet skænkede ham en tanke eller…. Ryan kastede op i sin hjelm igen. For at gøre det hele meget værre råbte styrmanden, at der nu var tredive sekunder til landgang, så Ryan måtte tage sin hjelm på hovedet. Han kunne ikke vente med at komme i land på stranden… Omaha hed den vist. Det kunne umuligt være værre end at skulle sidde længere i båden.

Antal spillere: 2-3

Varighed: 120+ minutter (varierer efter hvor meget spillerne kender til spillet)

Grad af tilfældighed: Mellem til mellemhøj. Terningeslag. Optional rules: Trækning af kort

Indehaver af spillet: Rentemeisteren

Reglerne: Reglerne (ingen BB&B house rules pt.). Spillets hjemmeside

Side på BoardGameGeek: Her


 

Spillets grundmekanikker

Axis & Allies: D-Day adskiller sig en del fra de ordinære Axis & Allies spil på mange parametre. Først og fremmest er Axis and Allies: D-Day anderledes ved at være et spil, der koncentrerer sig om ét enkelt slag i historien – landgangen i Normandiet – i modsætning til de øvrige spil, der som bekendt har et langt mere strategisk sigte med opbygning af tropper, resource management etc. Det betyder, at der er visse parametre, der på forhånd ligger fast – vigtigst af alt er der et begrænset og på forhånd fastsat antal af tropper, som hver spiller har på brættet til at starte med og et ditto antal forstærkninger, som løbende bliver indsat.

Spillet adskiller sig desuden også fra de andre spil ved at have langt mere klare objectives. De allierede skal således kontrollere de tre byer Caen, Cherbourg og St. Lô og holde dem en runde, inden der er gået 10 ture. Lykkes det, har de allierede formået at etablere et levedygtigt brohoved, der kan sikre at yderligere tropper og materiel kan komme over Kanalen. Tyskerne skal selvfølgelig forhindre at det sker.

Spillet er struktureret omkring 10 ture af op til 16 faser. Henimod slutningen af spillet er de sidste faser dog ikke relevante længere, og spillet går derfor hurtigere og hurtigere. Faserne er beskrevet nedenfor

Fase 1: Airborne Assault – Allied: I denne fase lander de allieredes faldskærmstropper. Det skal simulere den operation, som gik forud for selve landsætningen på de fem strande i Normandiet og sker derfor kun i første tur.

Fase 2: Naval Bombardment – Allied: De allierede bombarderer de tyske bunkers. Det sker så længe tyskerne stadig har blockhouses, der ikke er blevet ødelagt af bombardementet.

Fase 3: Place Fighters – Allied: De allierede placerer nu deres fighters på bordet. Flyene er afgørende for at forhindre tyske troppebevægelser, da alle tropper, der passerer igennem et felt med allierede fly kan beskydes. Alle Figther-faser sker selvfølgelig kun så længe, at der stadig er flyvedygtige fighters.

Fase 4: AA Fire – Axis: De tyske 88mm artillerikanoner kan også benyttes som antiluftskyts. Har de allierede placeret deres fly i samme felter som tysk artilleri, kan disse derfor beskyde de allierede fly. Dette er mere eller mindre den eneste måde, som tyskerne kan bekæmpe de allierede fly.

Fase 5: Bombers Strike – Allies: De allierede kan nu med deres bombefly beskyde tyske enheder, der befinder sig i zoner uden allierede tropper. Bombeflyene giver mere skade, men er for upræcise til at angribe i contested zonesAlle Bomber-faser sker selvfølgelig kun så længe, at der stadig er flyvedygtige bombefly.

Fase 6: AA Fire – Axis: Tysk artilleri, der befinder sig i zoner med bombefly, kan nu beskyde nævnte fly. Dette foregår på samme måde som i fase 4.

Fase 7: Bombers Land – Allied: De allierede lander nu med deres bombefly, og disse er nu i sikkerhed indtil næste tur.

Fase 8: Allies Move: De allierede skal nu rykke deres landenheder, der allerede befinder sig på fastlandet. Det vil i første tur primært være faldskærmstropper, som landede i Fase 1.

Fase 9: Blockhouses Fire to the Sea – Axis: Aksemagternes blockhouses kan nu skyde på de allierede tropper, der stadig befinder sig på landgangsfartøjerne – nogen gange med ret ødelæggende kraft. Dette trin gentager sig kun så længe, der er blockhouses tilbage på landgangsstrandene, eller til der ikke er flere tilgængelige allierede forstærkninger.

Fase 10: Allies Land: De tropper, som befinder sig på landgangsfartøjerne, kan nu gå i land. Det gør, at de ikke længere kan rammes fra de tyske blockhouses. Det foregår selvfølgelig kun så længe, de allierede stadig har forstærkninger, der kan gå i land.

Fase 11: Allies Attack: De allierede kan nu udføre et angreb per enhed i alle områder, hvor der både befinder sig tyske og allierede soldater. Ender området med at være fri for tyske soldater, er det ikke længere contested. Er der stadig fjendtlige tropper, er alle tropper i zonen bogged down og kan ikke bevæge sig, før alle fjendtlige tropper er ryddet af vejen.

Fase 12: Axis Move: Tyskerne rykker nu deres soldater. De skal primært rykke soldater fra deres opmarchområder mod strandene og forsøge at langsommeliggøre de allieredes fremmarch så meget som overhovedet muligt.

Fase 13: Axis Attack: Tyskerne kan nu angribe på samme måde, som de allierede kunne i Fase 11.

Fase 14: Allies Reinforcement: De allierede skal nu slå med terninger for at afgøre, hvor mange soldater de kan landsætte. Har landgangene været besværliggjort af stor tysk modstand, kan de allierede kun tilføje få nye soldater til slaget. De allierede er yderligere begrænset af, at amerikanerne kun kan landsætte tropper på Omaha og Utah-strande, og at briterne kun kan landsætte på de mindre svært befæstede Juno, Sword og Gold-strande. Denne fase gentager sig kun så længe, at der er tilgængelig forstærkninger.

Fase 15: Axis Reinforcement: Tyskerne indsætter tropper fra to forskellige områder og mængden af forstærkninger er begrænset af hvor mange terningeslag, de slår. Tyskernes forstærkninger er ligesom de allieredes også begrænset til et bestemt antal, og fasen gentager sig selvfølgelig heller ikke, hvis der ikke er flere tilgængelige forstærkninger.

Fase 16: Fighters land – Allies: De allieredes sidste fly lander og runden gentager sig endnu engang indtil tur 10.

 

Spillets grundmekanik kan peppes op ved at bruge de såkaldte Tactics- og Fortune-cards. Tactics-kortene giver hver spiller for en enkelt gang i løbet af spillet muligheden for at påvirke enten sine egne eller modstanderes fase. Tyskerne kan således spille Long Range 88s under deres eget angreb og V-2 Rocket Strike under de allieredes Naval Bombardement. Det giver muligheden for at øge hvor meget indflydelse, spillerne har på spillets gang. Fortune-kortene fungerer anderledes. Forud for hver fase slår spillerne med en terning. På en 1’er sker der noget dårligt for spilleren, og på en 6’er sker der noget positivt. Fortune-kortene øger graden af tilfældighed men kan være en fin mulighed at ruske lidt op i de ellers ret faste strukturer, som spillet fungerer under.

 

Spiloplevelsen

Spiloplevelsen afviger meget fra de øvrige Axis & Allies-spil. Man skal være langt mere fokuseret på de taktiske aspekter, hvilket på fin vis illustrerer forskellen på de store Grand Strategy games i serien og så de mere taktisk-orienterede. Det betyder, at man i langt højere grad skal fokusere på at få fjendtlige tropper bogged down, at få dækket sine soldater under antiluftskytsenheder, at blokere vigtige indfaldsveje med fly etc. Det giver også en stor frihed ikke at skulle fokusere på at indkøbe enheder eller at tænke de lange strategiske tanker, der først kommer til at gå i opfyldelse efter 5-6 timer. Der er langt kortere fra indsættelsen af enheder, til de kommer i kamp.

Spillet egner sig fint til en aftens gaming, da der maksimalt kan spilles 10 ture. Det giver en stor forskel fra de andre A&A-spil, der i nogle tilfælde kan fortsætte i time efter time. Der er derfor heller ikke nogen tilskyndelse til at turtle eller cunte, da begge sider skal nå deres objectives inden de 10 ture er gået. Spillet er derfor ret action packed fra start til slut.

D-Day virker til at være fint balanceret mellem de to sider. Der er stor uenighed på diverse fora om hvorvidt spillet er balanceret, skewed til fordel for tyskerne eller skewed til fordel for de allierede. Det er Rentemeisterens vurdering, at spillet er ret balanceret og at fremkosten af fora, der påstår, at spillet er skewed til begge sider tyder på, at det faktisk er balanceret.

Spillet er nemt at sætte sig ind i, hvilket yderligere tilføjer dimensionen af, at det ikke bør tage så lang tid, som de øvrige A&A-spil. Nyere spillere kan med fin fordel spille de allierede, da man så kan diskutere sine træk med sin medspiller.