Virginitatem Gladio Capere

posted in: Kampreferat | 0

Begravet dybt under den ødelagte romerske by Herculaneum har italienske arkæologer fundet hidtil ukendte beretninger af den anerkendte og bredt roste romerske historiker, Stannis den Ældre. De nyopdagede ruller skildrer blandt andet det berømte slag ved Bagradas, som i 255 f.Kr. blev udkæmpet mellem Rom og Karthago som led i Den Første Puniske krig. Nedenfor følger et uddrag af den berømte historikers beretning.


 

Virginitatem Gladio Capere

af Stannis Major

Bog 27

Kapitel 1

Krigen mellem Rom og Karthago havde i knap et årti raset på Sicilien og til søs. Romerne søgte at åbne en ny front i Karthagos hjemland på den nordafrikanske kyst for herved at fremskynde stridighedernes afslutning på en måde, der ville falde ud til deres fordel. Konsul Marcus Atilius Regulus havde lykkedes med en række vigtige sejre over Punerne – både til havs og i Afrika. Desperationen i Karthago voksede til det utålelige. Man besluttede sig for at hyre den erfarne spartanske general, Xanthippus Rathmannus, til at lede de karthagenske styrker og befri Afrika fra romernes hærgen.

Kapitel 2

Xanthippus samlede en styrke af karthagenere, lejesoldater og Numidiske allierede bestående af 12.000 fodfolk, 4.000 ryttere og 100 krigselefanter. Spartaneren udfordrede Regulus ved den flade Bagradas-slette. Regulus, ivrig efter hæder, tog imod udfordringen og mønstrede øjeblikkeligt sin styrke på 15.000 fodfolk og 500 ryttere.

Romerne satte op i vanlig formation med mellemtungt og tungt infanteri i midten af formationen, omkranset af lettere tropper og kavaleriet på fløjene. Xanthippus lagde op til at udnytte sit overtal i heste på fløjene, mens centret blev udgjort af det karthagenske tunge infanteri. Spartaneren stillede sine elefanter op forrest, klar til et skrækindjagende frontalt angreb.

Startopstillingen

Startopstillingen (klik for at zoome ind)

Kapitel 3

Karthagenerne foretog slagets første træk. Xanthippus spildte ingen tid og beordrede sine elefanter fremad, mens han selv tilsluttede sig sit tunge infanteri i centret. Regulus indså øjeblikkeligt, at de frygtede krigselefanter let kunne decimere hans tungt udrustede legionærer. Derfor tøvede han ikke med at sende sine let udrustede veliter fremad. De dannede en skærmende linje foran den romerske formation og påbegyndte en regn af kastespyd mod de enorme bæster under Karthagos kommando.

Elefanterne begyndte hurtigt at lide tab mod de mobile lette romerske fodfolk. Xanthippus indså problemet og sendte hastigt let infanteri og kavaleri frem på begge fløje for at engagere de skærmende enheder.

 

img_0500Indledende manøvrer

Særligt på romernes venstrefløj udvekslede begge hæres lette enheder kasteskyts af enhver art. Den næstkommanderende i den romerske hær, Stannus Slavicus, rykkede frem og mod venstre med sine kohorter for at yde støtte til de lette romerske auxilia og for at presse karthagenerne tilbage.

Xanthippus indså, at hans tropper i højre side havde været for ivrige og gav ordre til en taktisk tilbagetrækning. Dette gav romerne mulighed for at genetablere formationens samhørighed på deres venstre fløj – og til at sætte deres kavaleri i en angrebsposition. Til romernes skræk og rædsel lykkedes det imidlertid karthagenerne at jage det romerske lette kavaleri på flugt. Den ordnede tilbagetrækning var med andre ord succesfuld.

img_0501Intensiteten tager til i romernes venstre side

I midten lykkedes det karthagenernes elefanter at jage romernes lette fodfolk tilbage, men ikke uden at lide tabet af endnu en enhed af de støjende bæster til de romerske kastespyd. Den resterende elefantenhed ramte dog som en hammer de fremrykkede romerske legionærer under Slavicus. Deres tunge rustning begrænsede muligheden for tilbagetrækning, og selv romernes berømte disciplin og stoicisme kunne ikke skærme dem mod elefanternes trampen og deres stødtænders lemlæstende kræfter. Slavicus’ enhed mistede tre fjerdedele af sine tropper ved dette første hammerslag fra Karthagos tungeste våben.

På romernes højrefløj lykkedes det imidlertid de romerske auxilia at presse den karthagenske fremrykning tilbage.

img_0502Krigselefanternes hammer rammer romerne, men de holder stand

Slagets første fase blev afsluttet, da Slavicus omsider lykkedes med at slagte de resterende krigselefanter. På trods af tunge tab, stod romerne derfor fortsat stærkt og ordnet. Xanthippus kunne se, at initiativet var tabt i midten, men ordrede omgående sine flanker til en ny, aggressiv fremrykning.

Det romerske kavaleri led endnu flere pinlige nederlag på den romerske venstre side, idet karthagenerne atter søgte at anvende mobilitet og kasteskyts til at decimere den romerske formation. I højre side havde romerne større held og nok engang blev karthagenerne presset tilbage – på randen til komplet kollaps.

img_0505Romerne havde succes i højre side, mens venstre flanke led svækkelse

Xanthippus havde trænet sine mænd vel. Selvom de ikke opnåede det gennembrud, han havde håbet på, omorganiserede han sine styrker og indgød i dem en fornyet kampånd. De rykkede fremad på organiseret vis, og romerne gjorde sig klar til at modtage et kraftfuldt offensivt stød. Til deres overraskelse stoppede karthagenerne et godt stykke fra romernes formation. Lige akkurat inden for kasteafstand. Den karthagenske general udbrød i en manisk latter, som ingen af de overlevende nogensinde vil glemme. Straks derefter lød ordren om at åbne ild. Overlevende romere fortæller med frygten intakt i deres stemmers skælven, hvorledes solen forsvandt fra himlen – dækket til af karthagenske projektiler. Tabene var massive over hele den romerske linje.

img_0507“Alt blev pludselig mørklagt. Mørklagt af en sky af pile og spyd”

Kapitel 4

Kampen fortsatte med en fornyet intensitet. Romerne nægtede at opgive dere højrefløj, hvor de svækkede enheder påførte svidende tab til både det karthagenske fodfolk og deres kavaleri.

Romernes venstrefløj var imidlertid tæt på kollaps, og karthagenerne rykkede tættere og tættere på. Mange romerske enheder fik ordrer om at rykke bag frontlinjen for ikke at gå helt bort. Romerne havde mistet flest mænd, men karthagenerne havde mistet flest enheder. Til trods for denne fordel, syntes katastrofen tydelig på horisonten for Republikken.

img_0511

Romernes venstrefløj tæt på kollaps til trods for succes i højre side

Nærmest uden overblik over de hårde tab på deres venstreside, fortsatte de tapre romerske styrker deres offensiv på højrefløjen. Det resterende, decimerede romerske kavaleri forsøgte et desparat angreb på begge fløje. Karthagenerne havde ikke forventet et så dristigt – ja næsten selvmorderisk – angreb. Deres egne ryttere kunne ikke holde stand mod dette sidste pres af de få resterende romerske ryttere. To karthagenske kavalerienheder blev udraderet, og romerne følte en snært af håb. Desperationen hang dog fortsat over Regulus som en dyster tordensky, idet så mange af hans resterende enheder var i kritisk forfatning, mens så mange af Xanthippus’ delinger fortsat var ved fuld eller næsten fuld styrke.

img_0513

Det romerske kavaleris sidste, men fineste stund

Xanthippus var frustreret over de pludselige tab på begge fløje, men bevarede fatningen og beordrede sine mænd til at fortsætte presset. På den romerske højrefløj omringede karthagenerne omsider den kavalerienhed, der havde påført dem så svidende tab. I en klassisk Mejling-manøvre blev de romerske ryttere angrebet fra alle sider og slagtet ned til sidste mand. Det siges, at den sidste af de dræbte eques med sit endelige åndedræt udbrød “Gid jeg blot kunne give endnu et liv for Republikken!

Romernes fremmarch i højre side var nu bremset. Venstrefløjen decimeret. De karthagenske lejetropper og Xanthippus’ tunge infanteri forberedte sig på det sidste, afgørende angreb mod romernes centrum. De store tab til trods, følte den spartanske general sig fuldstændig sikker på sejren. Regulus anede ikke sine levende råd, men gjorde klar til at modtage angrebet.

Slavicus, derimod, havde endnu ikke givet op. Han kunne se på de karthagenske tropper, at de var rystede af de mange tabte enheder. Der var ikke tid til et desparat, sidste forsvar og derved et glorværdigt, men sikkert nederlag. Den brave romerske officer tog i stedet initiativ og beordrede den enkelte manipel, der var tilbage i hans enhed, fremad. Med et øredøvende råb, “Ad gloriam!” stormede Slavicus fremad, og hans tapre romerske legionærer fulgte efter ham. De kastede sig i desperat kamp mod en enhed bestående af lette karthagenske fodfolk. Romerne var i undertal tre til en, men de frygtløse legionærer, som var de besat af Mars selv, nedslagtede de hjælpesløse karthagenske tropper til trods for blødende sår og brækkede knogler.

Dette desperate udfald var helt uventet, og nøjagtigt som Slavicus havde forudset, var det for meget for karthagenerne. Til trods for Xanthippus’ opråb, forbandelser og frustrerede fagter, røg sammenhængen i den karthagenske styrke fuldstændigt. Hver mand begyndte at løbe bort fra de sejrrige romere.

Regulus red øjeblikkeligt til den hårdt sårede Slavicus og hans ti resterende triarii. “Stannus Slavicus, gamle ven, skynd dig ikke til underverdenen. Der er en græskrone, der venter på dig!”.

Den romerske armé hædrede deres heltemodige officer, så snart solen gryede den næste morgen. Med græskronen på sine tindinger, smilede Slavicus til de jublende legionærer, og med et sidste smil og en sidste salut, udåndede Helten af Bagradas.

img_0515

Slavicus fører sine tapre legionærer an og vinder slaget for Republikken. Karthagenerne brød sammen og flygtede. En afgørende romersk sejr i den Store Puniske Krig.


 

Dette er den mest detaljerede beretning, vi i nutiden har om Slaget ved Bagradas. Arkæologer i Tunesien har dog også fundet andre skildringer af slagets gang. Roms endelige sejr er ikke sat i tvivl, men de afrikanske kilder taler om en vis Andreanus som den officer, der sikrede Rom sejren over den karthagenske general Stanthippus. Denne beretning er dog så tynget af mytologiske elementer, at historikerne vurderer, at den ikke er retvisende.

Første Slag ved Bagradas: Hofmysteren (ROM) [7 sejrsbannere] vs. [4 sejrsbannere] Ceremonimesteren (KARTHAGO)

Andet Slag ved Bagradas: Hofmystikeren (KARTHAGO) [5 sejrsbannere] vs. [7 sejrsbannere] Ceremonimesteren (ROM)

HOFMYSTIKEREN vinder 12-11